1

Jag tror att jag är trött på att ha ett tilltal.